3ο Στάδιο

3ο Στάδιο

 Έλεγχος στο Ανυψωτικό

Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο του ελέγχου. Εδώ το δίκυκλο ανυψώνεται σε ειδικό ανυψωτικό και ελέγχονται οπτικά:
 
Εμπρός σύστημα (τιμόνι – ανάρτηση)
 
Γενική κατάσταση πλαισίου του οχήματος
 
Κατάσταση τροχών
 
Η κατάσταση των ελαστικών και της εξάτμισης
 
Τυχόν διαρροές του κινητήρα
 

 Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!