2ο Στάδιο

2ο Στάδιο

 Έλεγχος φρένων - φώτων

Τα όργανα-μηχανήματα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον τεχνικό έλεγχο πιστοποιούνται και ρυθμίζονται τουλάχιστον κάθε έτος από ανεξάρτητο φορέα. Με αυτά τα όργανα ελέγχονται τα παρακάτω σημεία:
 

1.

Έλεγχος πέδησης οχήματος: 
 
Μέτρηση απόδοσης πέδησης εμπρόσθιου και οπίσθιου τροχού και συνολική απόδοση πέδησης του οχήματος. 
Ένδειξη οβαλότητας των τροχών στην περίπτωση πέδησης (δηλαδή το κατά πόσο η δισκόπλακα ή το ταμπούρο λειτουργεί χωρίς κυκλικές ανωμαλίες).

2.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας φώτων πορείας και διασταύρωσης (ένταση και κλίση).
Oπτικός έλεγχος λειτουργίας φώτων στάθμευσης .
Δεικτών κατεύθυνσης (φλας), φώτων εκτάκτου ανάγκης (αλάρμ), φώτα πέδησης (στοπ), φώτα όπισθεν, φώτα ομίχλης. 
 
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!