1ο Στάδιο

1ο Στάδιο

Οπτικός έλεγχος και έλεγχος καυσαερίων

Διενεργείται στην αρχή του ελέγχου του οχήματος και περιλαμβάνει:
 
Έλεγχο πινακίδας
 
Έλεγχο Αριθμού Πλαισίου
 
Έλεγχο καυσαερίων (για όσα δίκυκλα υποχρεούνται)
 
Έλεγχο Χρώματος οχήματος
 
Έλεγχο πίεσης ελαστικών
 
Έλεγχο κόρνας
 
Έλεγχο εξωτερικός για σοβαρές φθορές ή ελλείψεις όπως π.χ.
 
-Φθορές από ατύχημα
-Φθορά εξαρτημάτων
-Καθρέφτες
-Παρμπρίζ

-Κατεστραμμένα φανάρια 

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!