3ο Στάδιο

3ο Στάδιο

   Έλεγχος στο Ανυψωτικό 

 

Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο του ελέγχου. Εδώ το αυτοκίνητο ανυψώνεται σε ειδικό ανυψωτικό και ελέγχονται οπτικά: 

  • το σύστημα διεύθυνσης με την βοήθεια τζογόμετρου 
  • το σύστημα μετάδοσης κίνησης 
  • η κατάσταση όλων των αρθρώσεων και ελαστικών συνδέσμων των εξαρτημάτων 
  • τυχόν διαρροές του κινητήρα  ή του σασμάν - συστήματος μετάδοσης κίνησης και διεύθυνσης 
  • σωληνάκια φρένων   

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!