2ο Στάδιο

2ο Στάδιο

 Έλεγχος με πιστοποιημένα όργανα  

 
 

Ο έλεγχος  αυτός γίνεται με όργανα τα οποία ελέγχονται και πιστοποιούνται κάθε έτος από ανεξάρτητο φορέα και περιλαμβάνει τα παρακάτω σημεία: 

1.Έλεγχος καυσαερίων 
2.Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης
3.Έλεγχος αμορτισέρ / εμπρός και πίσω άξονα 
4.Έλεγχος συστημάτων πέδησης και χειρόφρενου
5.Έλεγχος ορθής λειτουργίας φώτων πορείας ή διασταύρωσης (ένταση ή κλίση), ή οπτικός έλεγχος λειτουργίας φώτων στάθμευσης Δεικτών κατεύθυνσης  (φλας), φώτων εκτάκτου ανάγκης (αλάρμ), φώτα πέδησης (στοπ), φώτα όπισθεν.   

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!