ΦΕΚ για τα χιλιόμετρα του οχήματος σας

ΦΕΚ για τα χιλιόμετρα του οχήματος σας

 Η νέα νομοθεσία για τα χιλιόμετρα του οχήματος σας 

Ενημέρωση 10/2019 

 
Με τις νέες οδηγίες ελέγχου από  το Υπουργείου Μεταφορών,  σε όσα οχήματα παρουσιάζεται ανακολουθία  χιλιομέτρων:
⦁ μπαίνει δευτερεύουσα παρατήρηση  και 
⦁το όχημα παίρνει κανονικό δελτίο για 2 χρόνια.