Τι χρειάζεται να υπάρχει στο όχημά σας;

Τι χρειάζεται να υπάρχει στο όχημά σας;

Ξέρατε ότι, στο αυτοκίνητο πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά:

 
ΤΡΙΓΩΝΟ
 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ 
 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ: με συγκεκριμένες προδιαγραφές