Πότε λήγει η δεξαμενή του υγραερίου σας

Πότε λήγει η δεξαμενή του υγραερίου σας

Η δεξαμενή του υγραερίου LPG έχει ημερομηνία λήξης!

 
 
Η δεξαμενή λήγει στα 10 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής.
Η παρατήρηση του υπουργείου από σοβαρή έγινε επικίνδυνη,  αν είναι ληγμένη η δεξαμενή. Αν λήγει σε μικρότερο διάστημα των 2 ετών  τότε εκδίδεται Δ.Τ.Ε. (Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου), διαρκείας όσο και η λήξη της δεξαμενής.