Απαλλαγή προστίμου για ένστολους

Απαλλαγή προστίμου για ένστολους

 Απαλλαγή προστίμου λόγω εντεταλμένης Υπηρεσίας

 
Το Υπουργείο Μεταφορών προβλέπει για τους ένστολους...
 
Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε εντεταλμένη υπηρεσία εντός ή εκτός Ελλάδος κατά την περίοδο λήξης του δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος σας, τότε μπορείτε με χαρτί από την υπηρεσία σας που πιστοποιεί ότι βρισκόσασταν σε εντεταλμένη υπηρεσία, να απαλλαγείτε από το παράβολο εκπρόθεσμου οχήματος.