Η Automoto ζητά άτομα για στελέχωση

Η Automoto ζητά άτομα για στελέχωση

 Η Εταιρεία μας ζητά νέους και νέες, που επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο των ΚΤΕΟ σαν Ελεγκτές Οχημάτων.

‘Aδεια  Ελεγκτή Οχημάτων και σχετική προϋπηρεσία είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα. 

Αποστολή βιογραφικών στο automotokteo.employment@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή απόφοιτοι μιας από τις παρακάτω Τεχνικές Σχολές:  
 
 
Τεχνολογικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) ειδικότητας μηχανολογίας, μηχανικών οχημάτων, ηλεκτρολόγων μηχανικών, 
ηλεκτρονικών μηχανικών, ναυπηγών μηχανικών, μηχανικών τεχνολογιών απορρύπανσης, μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας, 
μηχανικής βιοσυστημάτων ή άλλης ισότιμης σχολής
 
ή
Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης σχολής
 
ή
 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ειδικότητας “Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου” του τομέα Οχημάτων 
ή “Τεχνικός Οχημάτων” ή “Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών” του τομέα Μηχανολογίας ή 
“Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού” του Τομέα Ναυτικού Μηχανικών 
 
ή
 
“Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού” του τομέα Μηχανικών ή άλλης ισότιμης σχολής
 
ή
 
Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας «Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» 
ή «Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή άλλης ισότιμης σχολής 
 
ή
 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» 
του μηχανολογικού τομέα ή «Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου» του ηλεκτρολογικού τομέα ή άλλης ισότιμης σχολής 
 
ή
 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή 
«Τεχνικός Μηχανοτρονικής» ή «Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών» της ομάδας μηχανολογίας ή 
«Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων» της  ομάδας ηλεκτρολογίας ή άλλης ισότιμης σχολής».