Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

Εδώ θα βρείτε τα πάντα για το Δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας.

Τα δελτία έχουν  τρεις διαβαθμίσεις ανάλογα τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο:
δευτερεύουσες (Δ)
σοβαρές (Σ)
επικίνδυνες (Ε)
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Προσοχή! Υποχρεωτικά πρέπει να επισκευαστούν όλες οι ελλείψεις  που διαπιστώνονται,
ακόμα και οι πιο ασήμαντες.

-Σε περίπτωση Δευτερευουσών ελλείψεων
Παραχωρείται το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού ελέγχου (ΕΣΤΕ) 
(βλ. φωτό παρακάτω)  , ενώ στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σημειώνονται οι ενδείξεις :
<<Δευτερέβουσες ελλείψεις>> και << Δεν απαιτείται επανέλεγχος>>
Ο κάτοχος του οχήματος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν οδηγός (προσκομίζον) υπογράφει ότι έλαβε γνώση των ελλείψεων.
Η υπογραφή αυτή συνεπάγεται ότι ο κάτοχος του οχήματος αναλαμβάνει να επιδιορθώσει  κάθε βλάβη ή έλλειψη που σημειώθηκε στο ''εύλογο'' χρονικό διάστημα των 2 μηνών.

-Σε περίπτωση Σοβαρών ελλείψεων
Δεν παραχωρείται το ΕΣΤΕ και ο κάτοχος πρέπει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο , αφού επιδιορθώσει όλες τις ελλείψεις, μέχρι την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται στο Δελτίο.

 
-Σε περίπτωση Επικίνδυνων ελλείψεων
Όταν το όχημα κρίνεται επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, πρέπει να βγει από την κυκλοφορία και επαναπροσκομίζεται για έλεγχο μετά τη  επισκευή του. Το ΚΤΕΟ ενημερώνει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία τροχαίας , στα όργανα της οποίας ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος οφείλει να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος.

Απαραίτητα να γνωρίζεται:
 
1.    Το ΕΣΤΕ είναι ένδειξη για ένα πρώτο μακροσκοπικό έλεγχο από αρμόδια όργανα. Αποδεικτικό καταλληλότητας είναι το ΔΤΕ σε συνδυασμό με την άδεια κυκλοφορίας.
2.    Έχετε την υποχρέωση να προσκομίζεται το όχημά σας καθαρό ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος όλων των εξαρτημάτων, που γίνεται χωρίς την αποσυναρμολόγηση τους.
3.    Πριν έρθετε για τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου σας φροντίστε να βρείτε πάνω στο όχημα τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα που πρέπει να συμφωνούν με αυτούς της άδειας κυκλοφορίας.
4.    Έχετε υποχρέωση να έχετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και το δελτίο του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.
5.    Για κάθε αρχικό έλεγχο ή επανέλεγχο, απαιτείται ο καθορισμός την ημερομηνίας ελέγχου (ραντεβού).
   
 
Πόσο ισχύουν τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου 
 
Για Ι.Χ. , φορτηγά (κάτω των 3,5 τόνων) και μηχανές, η ισχύ του δελτίου είναι 2 χρόνια.
Με την εκπνοή αυτών των προθεσμιών  θα πρέπει το όχημα να επανελεγχθεί ….
 
 
Στο ΕΣΤΕ  φαίνεται ενδεικτικά ο χρόνος και ο μήνας του επόμενου ελέγχου.

Στο ΔΤΕ, στην περίπτωση που στο όχημα δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, γράφεται η ακριβής ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου. Από την ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ έχετε 7 ημερολογιακές ημέρες να προσκομίσετε το όχημα σας. Μετά και το πέρας 7 ημερολογιακών ημερών  επωμίζεστε (αναλόγως πόσο θα καθυστερήσετε να προσκομίσετε το όχημα σας) πρόσθετο παράβολο  δημοσίου.  (δείτε εδώ τις βαθμίδες των παράβολων)