Κατάθεση πινακίδων

Κατάθεση πινακίδων

Τι ισχύει για το όχημά σας σε αυτήν την περίπτωση;

 

Τα οχήματα που έχουν καταθέσει πινακίδες αυτόματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.

 

Αν το όχημα είχε ΚΤΕΟ εν ισχύ κατά την κατάθεση πινακίδων, τότε από την άρση της ακινησίας έχει περιθώριο 15 ημερολογιακών ημερών για να περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ.

Αν το όχημα δεν είχε δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ εν ισχύ,  όταν έγινε η κατάθεση πινακίδων τότε το όχημα θεωρείτε εκπρόθεσμο και επιβαρύνετε από παράβολο δημοσίου (πρόστιμο).

                                                                                        ενημερωθείτε για τις τιμές των προστίμων εδώ