Ανακοίνωση σχετικά με τον covid19!

Ανακοίνωση σχετικά με τον covid19!

Προσοχή!

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε!
Βάση της ΑΔΑ: Ω7ΔΟ465ΧΘΞ-ΘΕ5 ισχύουν τα εξής:
 
Ενόψει των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού στη Χώρα μας, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες, αποφασίζονται τα εξής:
 
Παρατείνεται η ισχύ των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30η Απριλίου του 2020.
Το ίδιο ισχύει για την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.
 
Επίσης:
Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.
 
 
Για την αποφυγή συνωστισμού κλείστε ραντεβού

Εδώ για online

Εδώ τηλεφωνικά

 

Παρακαλούμε πολύ...