Έλεγχος ανάριθμου οχήματος

Έλεγχος ανάριθμου οχήματος

Για να διενεργηθεί ο έλεγχος χρειάζεστε τα εξής: 

1.Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα του προσκομίζοντος το όχημα.
2.Πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο (εάν είναι μεταχειρισμένο όχημα εξωτερικού) ή πιστοποιητικό Ο.Δ.Δ.Υ.  αν είναι εκποιούμενο όχημα από Ο.Δ.Δ.Υ. 
3.Ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 
4.Σε περίπτωση που έχει εγκατεστημένο σύστημα υγραεριοκίνησης ή κίνησης με φυσικό αέριο τότε θα πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποιημένου εγκαταστάτη. 
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!