Εκούσιος έλεγχος

Εκούσιος έλεγχος

Γίνεται όποτε θέλει ο ενδιαφερόμενος και μπορεί να γίνει μεμονωμένα , δηλαδή μόνο:

⦁καυσαέρια 
⦁ φρένα  
⦁ αμορτησέρ 
⦁οπτικός έλεγχος σε ανυψωτικό  –   τζογόμετρο  
 
Χρέωση γίνετε  ανά έλεγχο.
Εκδίδεται ειδικό δελτίο εκούσιου ελέγχου.
Προσοχή! 
Για να γίνει εκούσιος έλεγχος ενός οχήματος θα πρέπει να υπάρχει  Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εν ισχύ . Εάν κατά την διαδικασία του εκούσιου τεχνικού ελέγχου διαπιστωθούν:
 
1. Σοβαρές ελλείψεις 
Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ακυρώνεται και το όχημα παίρνει προσωρινό δελτίο (1μήνας) για να επισκευαστεί και να περάσει από επανέλεγχο.
 
2. Επικίνδυνες ελλείψεις
Το όχημα ακινητοποίητε , καλείτε η τροχαία για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!