Εκπαιδευτικά

Εκπαιδευτικά

Ο έλεγχος γίνεται κάθε έτος

 
Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
⦁‘Aδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη όχι φωτοτυπία) 
⦁Προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ 
⦁‘Aδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός και αν αφορά την ένταξη του αυτοκινήτου στη σχολή οδηγών. 
⦁Βεβαίωση από Μηχανολόγο Μηχανικό για την τοποθέτηση και καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων  (εκτός και αν αφορά την ένταξη του αυτοκινήτου στην σχολή οδηγών).
⦁Εάν στο όχημα υπάρχει κοτσαδόρος τότε πρέπει να προσκομιστεί άδεια ρυμούλκησης.
⦁Εάν στο όχημα έχει εγκεκριμένο σύστημα μετωπικής προστασίας (Bull Bar) τότε θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του. 
 ⦁Σε περίπτωση διπλού καύσιμου ενημερωθείτε εδώ!
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!