Δ.Χ. Φορτηγά

Δ.Χ. Φορτηγά

 έως 3,5 ΤΟΝ.

 
Ο έλεγχος γίνεται κάθε έτος
Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
⦁'Aδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη όχι φωτοτυπία) 
⦁Προηγούμενο ΚΤΕΟ
⦁Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα του προσκομίζοντος το όχημα
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!