Έχετε υγραέριο ή φυσικό αέριο;

Έχετε υγραέριο ή φυσικό αέριο;

Βάση της καινούργιας ισχύουσας νομοθεσίας, για όσα οχήματα  φέρουν σύστημα υγραεριοκίνησης ή κίνησης με φυσικό αέριο ισχύουν τα παρακάτω ισχύουν τα παρακάτω:
Για να διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 

Για οχήματα με υγραέριο (LPG) 

Αν η εγκατάσταση έγινε εντός 5ετίας 
Για την περίπτωση διασκευής στο όχημα, χρειάζεται το χαρτί του αρχικού ελέγχου υγραερίου (Αρχική Υπεύθυνη Δήλωση εγκατάστασης). Εάν είναι εφικτό το ΚΤΕΟ αναζητά και βρίσκει την Υπεύθυνη Δήλωση και κατόπιν δίνει φωτοαντίγραφο της  στον κάτοχο του οχήματος το οποίο  έχει ισχύ όση και η διάρκεια της δεξαμενής του οχήματος.
 
Αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στα εξαρτήματα  στα εξαρτήματα της εγκατάστασης: 
(ηλεκτρονική μονάδα – εγκέφαλος, εξαεριωτής – πνεύμονας, δεξαμενή) τότε το όχημα σύμφωνα με την νομοθεσία υποχρεούται να << περάσει >>  εκ νέου από Ειδικό Έλεγχο  εγκατάστασης υγραερίου προκειμένου να ελεγχθεί η εγκατάσταση και να σταλθούν τα νέα έγγραφα στην Περιφέρεια Μεταφορών για να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος με την αλλαγή. 
 
 
Αν η εγκατάσταση έγινε εκτός 5ετίας
Αν η εγκατάσταση έχει γίνει πάνω από 5 έτη ή σε περίπτωση μη εξεύρεσης της Αρχικής Υπεύθυνης Δήλωσης ο πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει νέα Υπεύθυνη Δήλωση  περιοδικού ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη με ισχύουσα ημερομηνία.
Σημείωση: Η Υπεύθυνη Δήλωση  περιοδικού  ελέγχου έχει ισχύ 1 μήνα από την ημερομηνία  υπογραφής της από τον εγκαταστάτη. 
 

Προσοχή! 

Η δεξαμενή του υγραερίου έχει διάρκεια ζωής 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής της.  
Αν η δεξαμενή υγραερίου είναι κοντά στην λήξη της το ΚΤΕΟ υποχρεούται να εκδώσει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον αυτό συμπίπτει) με την καταληκτική ημερομηνία λήξης της δεξαμενής.  
 

Για οχήματα με Φυσικό Αέριο (CNG)

Για να διενεργηθεί ο έλεγχος ΚΤΕΟ (περιοδικός / αρχικός) χρειάζονται τα εξής:
-Για την περίπτωση που η εγκατάσταση είναι εργοστασιακή.
Χρειάζεται Υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας από επίσημο αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή από πιστοποιημένο εγκαταστάτη αερίων καυσίμων.
-Για την περίπτωση που η εγκατάσταση διπλού καύσιμου έγινε εκτός εργοστασίου.
Χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση καλής λειτουργίας από πιστοποιημένο εγκαταστάτη αερίων καυσίμων.